از دلِ چند پیشنهاد برای کتاب‌خوانی و شعرخوانی و حتی در مواردی آوازه‌خوانی به اینجا رسیدم. به این گوشه دنج و خوش‌نور. هیچ اتفاق عجیبی قرار نیست بیافتد. من اینجا قصه می‌خوانم. تکه‌ای از یک رمان بلند یا داستان کوتاه. چیزی شاید شبیه شب‌های کودکی‌مان پای رادیو. پادکست‌هایی آنقدر کوتاه که شما را خسته نکند و آنقدری بلند که حرفی سر گلوی خواننده باقی نماند...